GROENHEIDE BOEKE

Die Swart Luiperd

6

Die Galg in die Oerwoud

Braam le Roux

Alle gebeure en karakters in hierdie boek is fiktief, behalwe waar anders die geval is. Enige verdere ooreenstemming met werklike persone, dood of lewendig, is bloot toevallig. Terme en benamings is eie aan die tydperk en geensins bedoel om aanstoot te gee nie.

Hierdie verhaal speel af omstreeks die jaar 1920, net voor die gebeure in ROOI MASKERS.