GROENHEIDE BOEKE

Die Swart Luiperd

16

Die Duiwel is ’n Vrou

Braam le Roux

Alle gebeure en karakters in hierdie boek is fiktief, behalwe waar anders die geval is. Enige verdere ooreenstemming met werklike persone, dood of lewendig, is bloot toevallig. Terme en benamings is eie aan die tydperk en geensins bedoel om aanstoot te gee nie.

Hierdie verhaal speel af omstreeks die jare 1926‒27 in Suid-Amerika, waar die Swart Luiperd sy vriend Ignatius Malan help met antropologiese navorsing onder die Amarari- en Oekapi-stamme. In Pad van die Arend het die Luiperdman kennisgemaak met die gedugte jaguarmanne wat gebruikmaak van kondors om hierdie mense se klein kinders te steel vir Alida, die heerseres en ‘Wit Heks’ van die mitiese stad van Paititi.