— Winkels wat Ons Boeke Verkoop —

George

TACK & TUCK – Foundryweg 19, George Industria. (Slegs Die Poniehoewe-Klub.)

Kaapstad

WILSTAN BOOK SUPPLIERS – Unit 13, Constantiaberg Business Park, Diep River.

Mosselbaai

BOOK EXCHANGE SHOPPE – Winkel 93A, Langeberg Mall.

Pretoria

GRAFFITI BOOKS & STATIONERY – Winkel 16, Zambezi Junction, Montana.