GROENHEIDE BOEKE

http://groenheide.co.za/inligting.php

INLIGTING

Die wie & wat van GROENHEIDE BOEKE

GROENHEIDE BOEKE is ’n baie klein onafhanklike uitgewery van gedrukte sagteband boeke. Die fokus lê by lekkerlees Afrikaanse storieboeke, maar ander boeke wat ons interessant vind word ook uitgegee. Ons poog ook om die standaard van Afrikaans hoog te hou deur o.a. ou boeke weer uit te gee sodat ’n nuwe generasie lesers dit kan geniet.

Voorlegging van Manuskripte

GROENHEIDE BOEKE is altyd op soek na nuwe boeke, veral in Afrikaans, om te publiseer. Die riglyne vir voorlegging en die publikasie ooreenkoms bevat al die inligting.

In die algemeen verkies ons dat manuskripte eers aan die groot uitgewers voorgelê word, aangesien hulle oor ’n baie beter verspreidingsnetwerk beskik as GROENHEIDE BOEKE – maar as jy moet betaal om jou boek gepubliseer te kry, dan is jy nie by nie ’n regte uitgewer nie.

Herpublikasie van Ou Boeke

Kopiereg in Suid-Afrika word gereguleer deur die Copyright Act 98 of 1978 (soos gewysig deur die jare) en bepaal dat kopiereg in literêre werke bestaan vir die leeftyd van die outeur plus vyftig jaar (a. 3(2)(a)). Dit beteken dat alle werke waarvan die outeur voor 1968 oorlede is, is buite kopiereg en kan vrylik verwerk en hergepubliseer word.

Baie Afrikaanse werke is egter as gevolg van die ‘50-jaar’-reël nog onder kopiereg, maar om een of ander rede word die regte nie bestuur nie en derhalwe is die werke nie vrylik beskikbaar nie. Dit is een van die aspekte van GROENHEIDE BOEKE se besigheid om hierdie kopiereg-eienaars op te spoor en dan die herpublikasie van die werke te doen. Op hierdie blad lys ons enkele van die werke wie se kopiereg-eienaars ons soek. (Herpublikasie geskied onder dieselfde terme as nuwe werke, insluitende tantième.)

Aankope in Grootmaat

Winkels en skole wat ons boeke in grootmaat wil aankoop, word addisionele afslag gegee na gelang van die grootte van die bestelling. Ons is ook bereid om boeke op konsinjasie te verskaf aan goedgekeurde winkels. Gebruik asseblief die kontakbladsy om ’n navraag te rig.

Verpligte Informasie

Die volgende inligting rakende GROENHEIDE BOEKE word vereis deur a. 43(1) van die Electronic Communications and Transactions Act 25 of 2002 (ECTA) en deur a. 79(2) van die Consumer Protection Act 68 of 2008 (CPA):

  1. Volle naam: Robert Izak Sadler h/a GROENHEIDE BOEKE (RSA ID: 7306275043085).
  2. Posadres: Posbus 508, Hartenbos 6520, Suid-Afrika.
  3. Adres vir ontvangs van dokumente: 174, Aalwyndal, Mosselbaai, Suid-Afrika.
  4. Telefoonnommer: 044-695-2066 (Hierdie nommer word slegs verskaf omdat die Wet een vereis; maar daar is geen telefoon aan gekoppel nie.)
  5. Webwerf adres: http://www.groenheide.co.za.
  6. E-pos adres: admin@groenheide.co.za.
  7. Aard van besigheid: Uitgewer van boeke.
  8. Teruggawe van aankope word i.t.v. a. 42(2)(h) van die ECTA, saamgelees met a. 20 van die CPA, beperk tot die omruil van defektiewe boeke.